200 Manitoba Street Unit 501, Toronto Loft

200 Manitoba Street Unit 501, Toronto Loft

1+1 2 1000-1199 $679,900
10 Queens Quay Unit 902, Toronto Condo

10 Queens Quay Unit 902, Toronto Condo

1 1 0-499 Rented
4 Elsinore Path Unit 903, Toronto Condo For Sale

4 Elsinore Path Unit 903, Toronto Condo For Sale

2 1 700-799 Sold
11 Frances Loring Lane Unit 1, Toronto Condo

11 Frances Loring Lane Unit 1, Toronto Condo

2 2 820 Sold
812 Lansdowne Ave Unit 1305, Toronto Condo

812 Lansdowne Ave Unit 1305, Toronto Condo

2 1 730 sq' Rented